Chào mừng bạn đến với Blog của lớp Kế toán 33A - Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm TPHCM

About us: Tập thể dễ thương vui tính & đoàn kết của lớp Kế toán A (DH07KEA) -Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm TPHCM
The lovable, funny and solidary community of Class Accounting A (DH07KEA)- Faculty of economics - Nong Lam University


Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2008-2009

[[Đây là font vn, hiện tại iem ko bít cách sửa sang Arial để pà kon coai dễ hơn, pà kon vui lòng đoán ra nha, hơi khó đọc nhưng đọc rùi thì cũng dễ lắm!Ai bít cách sửa thì sửa giùm nha!]]
[Cách khác: các bác Copy hết lịch thi này rùi Paste wa Word > CTRL+ A > chọn VnTimes, Vn.... bất cứ font nào có Vn đứng đầu là coi được rất rõ và đẹp]

Líp: DH07KEA
Trang 1
1 900101 Chñ nghÜa khoa häc x· héi 001 53 13/04/09 PV323 09g30 90
2 900101 Chñ nghÜa khoa häc x· héi 002 67 13/04/09 PV327 09g30 90
3 908371 KÕ to¸n tµi chÝnh 1 001 33 15/04/09 RD403 07g00 90
4 908371 KÕ to¸n tµi chÝnh 1 002 33 15/04/09 RD404 07g00 90
5 908371 KÕ to¸n tµi chÝnh 1 003 27 15/04/09 RD501 07g00 90
6 908371 KÕ to¸n tµi chÝnh 1 004 27 15/04/09 RD502 07g00 90
7 908322 To¸n tµi chÝnh 001 60 17/04/09 TV101 09g30 90
8 908322 To¸n tµi chÝnh 002 60 17/04/09 TV102 09g30 90
9 902618 Qu¶n trÞ häc A 001 30 20/04/09 PV219 14g45 90
10 902618 Qu¶n trÞ häc A PV223 14g45 90
11 902618 Qu¶n trÞ häc A PV225 14g45 90
12 908448 Marketing c¨n b¶n Q 001 31 22/04/09 RD101 14g45 90
13 908448 Marketing c¨n b¶n Q RD102 14g45 90
14 908448 Marketing c¨n b¶n Q 003 31 22/04/09 RD201 14g45 90
15 908448 Marketing c¨n b¶n Q 004 27 22/04/09 RD202 14g45 90
16 908345 TÝn dông ng©n hµng 001 30 24/04/09 PV219 07g00 90
17 908345 TÝn dông ng©n hµng PV223 07g00 90
18 908345 TÝn dông ng©n hµng PV225 07g00 90
19 908370 ThuÕ 001 30 27/04/09 TV202 12g15 90
20 908370 ThuÕ TV202 12g15 90
21 908370 ThuÕ 003 45 27/04/09 TV202 12g15 90
TP.HCM, Ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2009
Ng­êi lËp biÓu


Líp: DH07KEB
Trang 1
1 900101 Chñ nghÜa khoa häc x· héi 001 39 13/04/09 RD303 07g00 90
2 900101 Chñ nghÜa khoa häc x· héi RD304 07g00 90
3 900101 Chñ nghÜa khoa häc x· héi 003 38 13/04/09 RD305 07g00 90
4 908371 KÕ to¸n tµi chÝnh 1 001 34 15/04/09 RD504 07g00 90
5 908371 KÕ to¸n tµi chÝnh 1 002 82 15/04/09 TV303 07g00 90
6 908322 To¸n tµi chÝnh 001 116 17/04/09 TV201 09g30 90
7 902618 Qu¶n trÞ häc A 001 37 20/04/09 PV217 14g45 90
8 902618 Qu¶n trÞ häc A 002 28 20/04/09 PV227 14g45 90
9 902618 Qu¶n trÞ häc A 003 27 20/04/09 PV315 14g45 90
10 902618 Qu¶n trÞ häc A 004 24 20/04/09 PV319 14g45 90
11 908448 Marketing c¨n b¶n Q 001 58 22/04/09 PV217 14g45 90
12 908448 Marketing c¨n b¶n Q 002 58 22/04/09 PV225 14g45 90
13 908345 TÝn dông ng©n hµng 001 37 24/04/09 PV217 07g00 90
14 908345 TÝn dông ng©n hµng 002 28 24/04/09 PV227 07g00 90
15 908345 TÝn dông ng©n hµng 003 27 24/04/09 PV315 07g00 90
16 908345 TÝn dông ng©n hµng 004 24 24/04/09 PV319 07g00 90
17 908370 ThuÕ 001 45 02/05/09 PV337 09g30 90
18 908370 ThuÕ 002 71 02/05/09 C200 09g30 90
TP.HCM, Ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2009
Ng­êi lËp biÓu

Muốn biết chi tiết, khỏi cần đoán thì click here --->>
Phòng Đào Tạo thông báo đến sinh viên sinh viên xem lịch thi tại đây data/file/Lichthi_HK082_toantruong.pdf.
Chúc mọi người thành công!
SC

0 nhận xét:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Đăng nhận xét

Life memories


Hội trại Khoa Kinh tế 16/11/2008 - a night to remember
KEA pro lém nha, cổng trại đoạt giải nhì, văn nghệ đoạt giải nhì, thắng 2 trò chơi lun^^
Đặc biệt là cái trò bật nhạc nhảy rùi cả hội kéo nhau "múa lửa" tới sáng, kaka

Quân sự 12/5/2008- unforgettable memories