Chào mừng bạn đến với Blog của lớp Kế toán 33A - Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm TPHCM

About us: Tập thể dễ thương vui tính & đoàn kết của lớp Kế toán A (DH07KEA) -Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm TPHCM
The lovable, funny and solidary community of Class Accounting A (DH07KEA)- Faculty of economics - Nong Lam University


Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

DANH SACH SINH VIEN THUC TAP GIAO TRINH


DANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Thầy: Đỗ Thiên Anh Tuấn
Số ĐT:
Stt
MSSV
Họ Tên
1
7123047
Trần Minh Dạ Hạnh(nhóm trưởng) :01682445307
2
07123130
Lê Thị Minh
3
07123144
Nguyễn Thị Nguyên
4
07123173
Phạm Ngọc Phát
5
07123186
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
6
07123189
Trần Thị Quang
7
07123194
Văn Trần Tú Quyên
8
07123195
Phạm Thị Nhật Quỳnh
9
07123207
Nguyễn Thị Thu Thảo
10
07123217
Phạm Thị Kim Thoa
11
07123223
Võ Thị Thanh Thủy
12
07123225
Trịnh Thị Thu Thủy
13
07123237
Nguyễn Thị Thanh Tiền
14
07123238
Nguyễn Trung Tiền
15
07123239
Nguyễn Thị Toan
16
07123250
Lương Thị Ngọc Trân
17
07123271
Đỗ Thị ánh Tuyết
18
07123274
Hồ Thị Tươi
19
07123277
Trần Khánh Vân
20
07123278
Đỗ Thị Thanh Vân
21
07123282
Vũ Thị Tường Vi
22
07123286
Nguyễn Thị Thiên Vương


DANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Thầy: Bùi Xuân Nhã
Số ĐT:
Stt
MSSV
Họ tên
1
07123261
Nguyễn Đình Trường(nhóm trưởng) :0973931901
2
07123197
Đặng Thị Thu Sen
3
07123185
Đoàn Thị Hoa Phượng
4
07123174
Lê Tấn Phát
5
07123050
Lê Thị Mai Hạnh
6
07123153
Lữ Thị Yến Nhi
7
07123290
Lý Thị Thanh Xuân
8
06123311
Nguyễn Hoàng Tú
9
07123199
Nguyễn Hữu Tâm
10
07123180
Nguyễn Kim Phụng
11
07123258
Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc
12
07123211
Nguyễn Thị Kim Thi
13
07123192
Nguyễn Thị Lệ Quyên
14
07123287
Nguyễn Thị Phương Vy
15
07123267
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
16
07123291
Nguyễn Thị Thanh Xuân
17
07123140
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
18
07123136
Phạm Thị Kim Ngân
19
07123188
Phạm Thị Kim Phượng
20
07123032
Phạm Tường Duy
21
07123191
Tô Kim Quyên
22
07123082
Trần Thanh Huy
23
07123110
Trần Thị Liên
24
07123251
Trần Thị Ngọc Trấn
25
07123033
Võ Thị Mỹ Duyên
26
06123006
Vũ Hoàng Anh


DANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Thầy: Lê Văn Hoa
Số ĐT: 0903686 139
Stt
MSSV
Họ tên
SĐT
1
07155007
Nguyễn Ngọc Khánh Linh(Nhóm trưởng) :0934042967
2
07123126
Giáp Thị Nhung
3
07123168
Đặng Thị Mỹ Ni
4
07123048
Trần Huỳnh Đức Hạnh
5
07123220
Triệu Thanh Thùy
6
07123116
Đoàn Ngọc Nguyên Linh
7
07123056
Đào Thị Thúy Hằng
8
07123098
Lê Thị Thanh Khương
9
07123086
Phan Thị Thu Huyền
10
07123092
Trần Thị Hường
11
07123006
Phan Thị Ngọc Bích
12
07123292
Dương Thị Minh Xuyên
13
07123132
Trương Thị Minh
14
07123200
Nguyễn Thị Hương Thảo
15
07123368
Nguyễn Tiến Đạt
16
07123069
Huỳnh Thị Minh Hiếu
17
07123083
Phùng Thị Mai Huyền
18
07123089
Nguyễn Thị Thanh Hương
19
07123105
Phan Thị Lang
20
07123303
Thạch Thị Cô Lạp
21
07123107
Tạ Thị Kim Liên
22
07123131
Nguyễn Thị Minh
23
07123145
Vũ Thị Nguyệt
24
07123149
Đỗ Thị Huyền Nhân
25
07123151
Vũ Bồng Nhật
26
07123165
Phan Thị Tuyết Nhung
27
07123106
Đoàn Thị Kim Liên
28
07123126
Trần Thị Tuyết Mai
DANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH

Cô: Nguyễn Thị Minh Đức

Số ĐT: 0989 235 426

Stt
MSSV
Họ tên

1
07123043
Nguyễn Thị Ngọc Hà(Nhóm trưởng) :01696792510

2
07123224
Nguyễn Thị Thủy

3
06123138
Phan Thị Kim Loan

4
07123002
Nguyễn Ngọc Lan Anh

5
07123052
Trần Diệu Hằng

6
07123028
Nguyễn Thị Dung

7
07123118
Lưu Mỹ Loan

8
07123244
Nguyễn Thị Thu Trang

9
07123096
Tô Thị Kim Khánh

10
07123072
Nguyễn Thị Hoa

11
07123264
Nguyễn Thị Cẩm Tú

12
07123230
Nguyễn Thị Thúy

13
07123027
Nguyễn Thị Ngọc Dung

14
07123037
Nguyễn Thị Hồng Đào

15
07123059
Nguyễn Thị Ngọc Hân

16
07123065
Nguyễn Thị Hiền

17
07123093
Trần Thị Thu Hường

18
07123103
Phan Ngọc Hoàng Lan

19
07123113
Trần Thị Thúy Liễu

20
07123117
Trương Thị Trúc Linh

21
07123127
Dzéch Tác MiDANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Cô: Đàm Thị Hải Âu
Số ĐT: 0906 310 911
Stt
MSSV
Họ tên
1
07123079
Trần Minh Lý Hùng(Nhóm trưởng) :01265345517
2
07123053
Dương Thị Hằng
3
07123146
Nguyễn Thị Nhài
4
07123152
Phan Thị Thu Nhi
5
07123232
Lê Anh Thư
6
07123046
Nguyễn Thị Thu Hà
7
07123248
Lê Thị Huyền Trâm
8
07123058
Trương Thị Thúy Hằng
9
07123254
Nguyễn thị Tú Trinh
10
07123208
Dương Thị Hồng Thắm
11
07123134
Đậu Thị Nga
12
07123102
Hồ Thúy Lam
13
07123018
Nguyễn Thị Kim Chung
14
07123091
Trần Thị Hương
15
07123055
Bùi Thị Thúy Hằng
16
07123073
Châu Thị Hoài
17
07123075
Nguyễn Thụy Hoàng
18
07123099
Nguyễn Thị Kiều
19
07123123
Nguyễn Thị Phương Mai
20
07123179
Nguyễn Thị Phú
21
07123247
Lê Thị Hoài Trâm
22
07123265
Võ Nguyễn Thanh Tú
23
07123279
Đặng Thị Thu Vân
DANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Cô: Hoàng Oanh Thoa
Số ĐT: 0918 280 005
Stt
MSSV
Họ Tên
1
07123039
Lê Phúc Đạt(Nhóm trưởng) :0977931311
2
07123076
Trần Quang Học
3
07123008
Vũ Trọng Biên
4
07123062
Nguyễn Thị Mỹ Hiền
5
07123210
Phan Toàn Thắng
6
07123010
Nguyễn Văn Cảnh
7
07123260
Võ Thành Trung
8
07123302
Lê Thị Lan Chi
9
07123078
Mai Thị Hồng
10
07123196
Trần Thị Sen
11
07123004
Nguyễn Tú Anh
12
07123080
Phùng Văn Hùng
13
07123013
Đặng Văn Châu
14
07123025
Khương Thị Diệu
15
07123027
Nguyễn Thị Thùy Dung
16
07123097
Nguyễn Đăng Khoa
17
07123115
Đặng Thị Hoài Linh
18
07123141
Trương Đới Trung Nghĩa
19
07123157
Huỳnh Thị Hồng Nhung
20
07123167
Phan Lê Quỳnh Như
21
07123183
Nguyễn Thị Hồng Phương
22
07123259
Nguyễn Thị Thanh Trúc

DANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Thầy: Bùi Công Luận
Số ĐT: 0913 982 365
Stt
MSSV
Họ Tên
22
07123249
Nguyễn Thị Thùy Trâm (Nhóm trưởng) 01682164356
1
07123305
Phạm Thu Phương
2
07123296
Đổng Mỹ Yên
3
07123306
Phạm Thị Mộng Diễm
4
07123020
Bùi Thị Cúc
5
07123164
Hồ Thùy Nhung
6
07123206
Đoàn Thị Thu Thảo
7
07123236
Nguyễn Thị Triều Tiên
8
07123280
Võ Thị Thùy Vân
9
07123030
Nguyễn Thị Thùy Dung
10
07123088
Huỳnh Thị Ngọc Hương
11
07123034
Phạm Thị Xuân Duyên
12
07123054
Đậu Thị Thu Hằng
13
07123240
Nguyễn Thị Huyền Trang
14
07123084
Dương Thanh Huyền
15
07123001
Lê Phương An
16
07123003
Trần Ngọc Mai Anh
17
07123051
Hoàng Gia Phương Hảo
18
07123063
Nguyễn Thị Thanh Hiền
19
07123121
Phạm Thị Luyện
20
07123129
Lâm Thụy Ngọc Minh
21
07123231
Trịnh Thị Thúy
23
07123281
Phan Thị Tường Vi
24
07137040
Nguyễn Thị Mỹ
25
07123169
Đoàn Đắc Ninh


DANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Thầy: Nguyễn Ý Nguyên Hân
Số ĐT: 0903 628 535
Stt
MSSV
Họ Tên
1
07123283
Phạm Hồ Thanh Viên(Nhóm trưởng) :01682164346
2
07123212
Nguyễn Thị Mộng Thi
3
07123156
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
4
07123170
Tăng Mỹ Nương
5
07123158
Lê Thị Hồng Nhung
6
07123060
Phạm Ngọc Hậu
7
07123204
Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo
8
07123246
Nguyễn Thị Bích Trâm
9
07123190
Nguyễn Thành Quân
10
07123262
Nguyễn Ngọc Trường
11
07123272
Lê Thị Tuyết
12
07123226
Trương Thị Thu Thủy
13
07123155
Hoàng Thị Thu Nhị
14
07123163
Trần Thị Nhung
15
07123171
Nguyễn Thị Ny
16
07123203
Đồng Thị Thanh Thảo
17
07123215
Đào Trường Chí Thọ
18
07123219
Dương Nhật Thu
19
07123227
Vũ Thị Thu Thủy
20
07123229
Ngô Như Thúy
21
07123243
Đoàn Thị Trang
22
07123257
Tô Yến Trinh
23
07123293
Lê Thị Kim Xuyến
24
07123166
Võ Thị Huỳnh NhưDANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Thầy: Tôn Thất Đào
Số ĐT:
Stt
MSSV
Họ tên
17
07123143
Trần Thị Kim Ngọc(Nhóm trưởng) :01696786515
1
07123081
Trần Nguyễn Hồng Huy
2
07123142
Lê Nguyễn Ánh Ngọc
3
07123304
Bùi Thị Ngọc
4
07123026
Lê Thị Dịu
5
07123256
Phạm Ngọc Yến Trinh
6
07123122
Huỳnh Thị Trúc Ly
7
07123182
Nguyễn Thị Bích Phương
8
07123172
Phan Thị Oanh
9
07123300
Nguyễn Hoàng Yến
10
07123222
Phạm Thị Bích Thủy
11
07123137
Phạm Thị Kim Ngân
12
07123087
Phan Thị Kiều Hương
13
07123005
Hà Ngọc Thiên Ân
14
07123161
Tằng Ngọc Nhung
15
07123015
Vũ Hoàng Lan Chi
16
07123023
Lê Thị Ngọc Diệp
18
07123187
Lê Thị Thanh Phượng
19
07123139
Võ Thị Thảo Ngân
20
07123017
Đặng Thị Ngọc Chinh


DANH SÁCH SINH VIÊN THC TP GIÁO TRÌNH
Thầy: Trịnh Đức Tuấn
Số ĐT:
Stt
MSSV
Họ tên
1
07123201
Võ Thị Nguyên Thảo (Nhóm trưởng)
2
07123234
Phạm Hoàng Triết Thư
3
07123066
Hà Thị Thu Hiền
4
07123128
Nguyễn Thị Hải Miên
5
07123269
Trần Kim Tuyến
6
07123104
Phạm Thị Kim Lan
7
07123138
Trương Thị Kim Ngân
8
07123022
Nguyễn Thị Diện
9
07123198
Giáp Thị Thu Sương
10
05123002
Dương Đức Anh
11
07123007
Trần Thị Ngọc Bích
12
07123011
Trần Văn Cảnh
13
07123057
Trần Thị Thúy Hằng
14
07123108
Dư Thị Mỹ Liên
15
07123109
Lê Thị Mỹ Liên
16
07123177
Trần Đình Phú
17
07123241
Hồ Thị Kiều Trang
18
07123275
Võ Hoàng Nhã Uyên
19
07123297
Phạm Thị Yên
20
07150094
Lê Thị Thúy Nương

2 nhận xét:

 1. CAC BAN NHOM THAY DO THIEN ANH TUAN
  SDT LIEN LAC CUA HANH LA 093 4848 042
  CAC BAN GUI SDT LIEN LAC VA TEN TUOI CUA TUNG THANH VIEN VAO EMAIL 071230472@ST.HCMUAF.EDU.VN DE H LIEN HE NHE

  Trả lờiXóa
 2. SDT CUA H LA 093 .48.48.042
  EMAIL
  07123047@ST.HCMUAF.EDU.VN

  Trả lờiXóa

Life memories


Hội trại Khoa Kinh tế 16/11/2008 - a night to remember
KEA pro lém nha, cổng trại đoạt giải nhì, văn nghệ đoạt giải nhì, thắng 2 trò chơi lun^^
Đặc biệt là cái trò bật nhạc nhảy rùi cả hội kéo nhau "múa lửa" tới sáng, kaka

Quân sự 12/5/2008- unforgettable memories