Chào mừng bạn đến với Blog của lớp Kế toán 33A - Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm TPHCM

About us: Tập thể dễ thương vui tính & đoàn kết của lớp Kế toán A (DH07KEA) -Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm TPHCM
The lovable, funny and solidary community of Class Accounting A (DH07KEA)- Faculty of economics - Nong Lam University


Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÍ GVHD THỰC TẬP

MSSV
Họ Tên
Tên GV HD
07123020
Bùi Thị Cúc
Bùi Công Luận
07123306
Phạm Thị Mộng Diễm
Bùi Công Luận
07123030
Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Bùi Công Luận
07123034
Phạm Thị Xuân Duyên
Bùi Công Luận
07123054
Đậu Thị Thu Hằng
Bùi Công Luận
07123084
Dương Thanh Huyền
Bùi Công Luận
07123088
Huỳnh Thị Ngọc Hương
Bùi Công Luận
07123164
Hồ Thuỳ Nhung
Bùi Công Luận
07123206
Đoàn Thị Thu Thảo
Bùi Công Luận
07123236
Nguyễn Triều Tiên
Bùi Công Luận
07123240
Nguyễn Thị Huyền Trang
Bùi Công Luận
07123280
Võ Thị Thuỳ Vân
Bùi Công Luận
07123296
Đổng Mỹ Yên
Bùi Công Luận
07123003
Trần Ngọc Mai Anh
Bùi Công Luận
07123005
Hà Ngọc Thiên Ân
Bùi Công Luận
07123051
Hoàng Gia Phương Hảo
Bùi Công Luận
07123063
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Bùi Công Luận
07123087
Phan Thị Kiều Hương
Bùi Công Luận
07123121
Phạm Thị Luyện
Bùi Công Luận
07123129
Lâm Thụy Ngọc Minh
Bùi Công Luận
07137040
Nguyễn Thị Mỹ
Bùi Công Luận
07123137
Phạm Thị Kim Ngân
Bùi Công Luận
07123161
Tằng Ngọc Nhung
Bùi Công Luận
07123305
Phạm Thu Phương
Bùi Công Luận
07123231
Trịnh Thị Thúy
Bùi Công Luận
07123249
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Bùi Công Luận
07123281
Phan Thị Tường Vi
Bùi Công Luận
06123006
Vũ Hoàng Anh
Bùi Xuân Nhã
07123082
Trần Thanh Huy
Bùi Xuân Nhã
07123110
Trần Thị Liên
Bùi Xuân Nhã
07123180
Nguyễn Kim Phụng
Bùi Xuân Nhã
07123188
Phạm Thị Phượng
Bùi Xuân Nhã
06123311
Nguyễn Hoàng Tú
Bùi Xuân Nhã
07123261
Nguyễn Đình Trường
Bùi Xuân Nhã
07123291
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Bùi Xuân Nhã
07123015
Vũ Hoàng Lan Chi
Bùi Xuân Nhã
07123023
Lê Thị Ngọc Diệp
Bùi Xuân Nhã
07123033
Võ Thị Mỹ Duyên
Bùi Xuân Nhã
07123081
Trần Nguyễn Hồng Huy
Bùi Xuân Nhã
07123139
Võ Thị Thảo Ngân
Bùi Xuân Nhã
07123143
Trần Thị Kim Ngọc
Bùi Xuân Nhã
07123153
Lữ Thị Yến Nhi
Bùi Xuân Nhã
07123185
Đoàn Thị Hoa Phượng
Bùi Xuân Nhã
07123187
Lê Thị Thanh Phương
Bùi Xuân Nhã
07123191
Tô Kim Quyên
Bùi Xuân Nhã
07123197
Đặng Thị Thu Sen
Bùi Xuân Nhã
07123211
Nguyễn Thị Kim Thi
Bùi Xuân Nhã
07123251
Trần Thị Ngọc Trấn
Bùi Xuân Nhã
07123267
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Bùi Xuân Nhã
07123018
Nguyễn Thị Kim Chung
Đàm Thị Hải Âu
07123046
Nguyễn Thị Thu Hà
Đàm Thị Hải Âu
07123058
Trương Thị Thuý Hằng
Đàm Thị Hải Âu
07123102
Hồ Thuý Lam
Đàm Thị Hải Âu
07123134
Đậu Thị Nga
Đàm Thị Hải Âu
07123304
Bùi Thị Ngọc
Đàm Thị Hải Âu
07123142
Lê Nguyễn Ánh Ngọc
Đàm Thị Hải Âu
07123146
Nguyễn Thị Nhài
Đàm Thị Hải Âu
07123152
Phan Thị Thu Nhi
Đàm Thị Hải Âu
07123174
Lê Tấn Phát
Đàm Thị Hải Âu
07123194
Văn Trần Tú Quyên
Đàm Thị Hải Âu
07123232
Lê Anh Thư
Đàm Thị Hải Âu
07123238
Nguyễn Trung Tiển
Đàm Thị Hải Âu
07123248
Lê Thị Huyền Trâm
Đàm Thị Hải Âu
07123250
Lương Thị Ngọc Trân
Đàm Thị Hải Âu
07123254
Nguyễn Thị Tú Trinh
Đàm Thị Hải Âu
07123278
Đỗ Thị Thanh Vân
Đàm Thị Hải Âu
07123282
Vũ Thị Tường Vi
Đàm Thị Hải Âu
07123286
Nguyễn Thị Thiên Vương
Đàm Thị Hải Âu
07123017
Đặng Thị Ngọc Chinh
Đàm Thị Hải Âu
07123055
Bùi Thị Thúy Hằng
Đàm Thị Hải Âu
07123053
Dương Thị Hằng
Đàm Thị Hải Âu
07123073
Châu Thị Hoài
Đàm Thị Hải Âu
07123075
Nguyễn Thụy Hoàng
Đàm Thị Hải Âu
07123079
Trần Minh Lý Hùng
Đàm Thị Hải Âu
07123091
Trần Thị Hương
Đàm Thị Hải Âu
07123099
Nguyễn Thị Kiều
Đàm Thị Hải Âu
07123123
Nguyễn Thị Phương Mai
Đàm Thị Hải Âu
07123169
Đoàn Đắc Ninh
Đàm Thị Hải Âu
07150094
Lê Thị Thúy Nương
Đàm Thị Hải Âu
07123179
Nguyễn Thị Phú
Đàm Thị Hải Âu
07123247
Lê Thị Hoài Trâm
Đàm Thị Hải Âu
07123265
Võ Nguyễn Thanh Tú
Đàm Thị Hải Âu
07123279
Đặng Thị Thu Vân
Đàm Thị Hải Âu
07123108
Dư Thị Mỹ Liên
Ng.T.Minh Đức
07123109
Lê Thị Mỹ Liên
Ng.T.Minh Đức
07123201
Võ Thị Nguyên Thảo
Ng.T.Minh Đức
07123241
Hồ Thị Kiều Trang
Ng.T.Minh Đức
07123275
Võ Hoàng Nhã Uyên
Ng.T.Minh Đức
07123297
Phạm Thị Yên
Ng.T.Minh Đức
07123002
Nguyễn Ngọc Lan Anh
Ng.T.Minh Đức
07123004
Nguyễn Tú Anh
Ng.T.Minh Đức
07123026
Lê Thị Dịu
Ng.T.Minh Đức
07123028
Nguyễn  Thị Dung
Ng.T.Minh Đức
07123052
Trần Diệu Hằng
Ng.T.Minh Đức
07123072
Nguyễn Thị Hoa
Ng.T.Minh Đức
07123096
Tô Thị Kim Khánh
Ng.T.Minh Đức
07123118
Lưu Mỹ Loan
Ng.T.Minh Đức
06123138
Phan Thị Kim Loan
Ng.T.Minh Đức
07123122
Huỳnh Thị Trúc Ly
Ng.T.Minh Đức
07123224
Nguyễn Thị Thủy
Ng.T.Minh Đức
07123230
Nguyễn Thị Thúy
Ng.T.Minh Đức
07123244
Nguyễn Thị Thu Trang
Ng.T.Minh Đức
07123256
Phạm Ngọc Yến Trinh
Ng.T.Minh Đức
07123264
Nguyễn  Thị Cẩm Tú
Ng.T.Minh Đức
05123002
Dương Đức Anh
Ng.T.Minh Đức
07123130
Lê Thị Minh
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123007
Trần Thị Ngọc Bích
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123011
Trần Văn Cảnh
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123047
Trần Minh Dạ Hạnh
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123057
Trần Thị Thúy Hằng
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123177
Trần Đình Phú
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123013
Đặng Văn Châu
Hoàng Oanh Thoa
07123025
Khương Thị Diệu
Hoàng Oanh Thoa
07123027
Nguyễn Thị Thùy Dung
Hoàng Oanh Thoa
07123039
Lê Phúc Đạt
Hoàng Oanh Thoa
07123097
Nguyễn Đăng Khoa
Hoàng Oanh Thoa
07123115
Đặng Thị Hoài Linh
Hoàng Oanh Thoa
07123141
Trương Đới Trung Nghĩa
Hoàng Oanh Thoa
07123157
Huỳnh Thị Hồng Nhung
Hoàng Oanh Thoa
07123167
Phan Lê Quỳnh Như
Hoàng Oanh Thoa
07123183
Nguyễn Thị Hồng Phương
Hoàng Oanh Thoa
07123259
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Hoàng Oanh Thoa
07123008
Vũ Trọng Biên
Hoàng Oanh Thoa
07123010
Nguyễn Văn Cảnh
Hoàng Oanh Thoa
07123062
Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Hoàng Oanh Thoa
07123076
Trần Quang Học
Hoàng Oanh Thoa
07123080
Phùng Văn Hùng
Hoàng Oanh Thoa
07123210
Phan Toàn Thắng
Hoàng Oanh Thoa
07123198
Giáp Thị Thu Sương
Trịnh Đức Tuấn
07123269
Trần Kim Tuyến
Trịnh Đức Tuấn
07155007
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Lê Văn Hoa
07123001
Lê Phương An
Lê Văn Hoa
07123208
Dương Thị Hồng Thắm
Lê Văn Hoa
07123131
Nguyễn Thị Minh
Lê Văn Hoa
07123368
Nguyễn Tiến Đạt
Lê Văn Hoa
07123069
Huỳnh Thị Minh Hiếu
Lê Văn Hoa
07123083
Phùng Thị Mai Huyền
Lê Văn Hoa
07123089
Nguyễn Thị Thanh Hương
Lê Văn Hoa
07123105
Phan Thị Lang
Lê Văn Hoa
07123303
Thạch Thị Cô Lạp
Lê Văn Hoa
07123107
Tạ Thị Kim Liên
Lê Văn Hoa
07123149
Đỗ Thị Huyền Nhân
Lê Văn Hoa
07123145
Vũ Thị Nguyệt
Lê Văn Hoa
07123217
Phạm Thị Kim Thoa
Lê Văn Hoa
07123151
Vũ Bồng Nhật
Lê Văn Hoa
07123165
Phan Thị Tuyết Nhung
Lê Văn Hoa
07123173
Phạm Ngọc Phát
Lê Văn Hoa
07123189
Trần Thị Quang
Lê Văn Hoa
07123195
Phạm Thị Nhật Quỳnh
Lê Văn Hoa
07123207
Nguyễn Thị Thu Thảo
Lê Văn Hoa
07123186
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Lê Văn Hoa
07123225
Trịnh Thị Thu Thủy
Lê Văn Hoa
07123223
Võ Thị Thanh Thủy
Lê Văn Hoa
07123237
Nguyễn Thị Thanh Tiền
Lê Văn Hoa
07123239
Nguyễn Thị Toan
Lê Văn Hoa
07123271
Đỗ Thị ánh Tuyết
Lê Văn Hoa
07123277
Trần Khánh Vân
Lê Văn Hoa
07123287
Nguyễn Thị Phương Vy
Lê Văn Hoa
07123006
Phan Thị Ngọc Bích
Lê Văn Hoa
07123302
Liêu Thị Lan Chi
Lê Văn Hoa
07123048
Trần Huỳnh Đức Hạnh
Lê Văn Hoa
07123056
 Đào Thị Thuý Hằng
Lê Văn Hoa
07123066
Hà Thị Thu Hiền
Lê Văn Hoa
07123078
Mai Thị Hồng
Lê Văn Hoa
07123086
Phan Thị Thu Huyền
Lê Văn Hoa
07123092
Trần Thị Hường
Lê Văn Hoa
07123098
Lê Thị Thanh Khương
Lê Văn Hoa
07123106
Đoàn Thị Kim Liên
Lê Văn Hoa
07123116
Đoàn Ngọc Nguyên Linh
Lê Văn Hoa
07123126
Trần Thị Tuyết Mai
Lê Văn Hoa
07123128
Nguyễn Thị Hải Miên
Lê Văn Hoa
07123132
Trương Thị Minh
Lê Văn Hoa
07123144
Nguyễn Thị Nguyên
Lê Văn Hoa
07123162
Giáp Thị Nhung
Lê Văn Hoa
07123168
Đặng Thị Mỹ Ni
Lê Văn Hoa
07123172
Phan Thị Oanh
Lê Văn Hoa
07123182
Nguyễn Thị Bích Phương
Lê Văn Hoa
07123196
Trần Thị Sen
Lê Văn Hoa
07123200
Nguyễn Thị Hương Thảo
Lê Văn Hoa
07123220
Triệu Thanh Thùy
Lê Văn Hoa
07123234
Phạm Hoàng Triết Thư
Lê Văn Hoa
07123274
Hồ Thị Tươi
Lê Văn Hoa
07123292
Dương Thị Minh Xuyên
Lê Văn Hoa
07123300
Nguyễn Hoàng Yến
Lê Văn Hoa
07123022
Nguyễn Thị Diện
Ng.Ý Nguyên Hân
07123032
Phạm Tường Duy
Ng.Ý Nguyên Hân
07123050
Lê Thị Mai Hạnh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123060
Phạm Ngọc Hậu
Ng.Ý Nguyên Hân
07123104
Phạm Thị Kim Lan
Ng.Ý Nguyên Hân
07123140
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Ng.Ý Nguyên Hân
07123136
Phạm Thị Kim Ngân
Ng.Ý Nguyên Hân
07123138
Trương Thị Kim Ngân
Ng.Ý Nguyên Hân
07123158
Lê Thị Hồng Nhung
Ng.Ý Nguyên Hân
07123156
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ng.Ý Nguyên Hân
07123166
Võ Thị Huỳnh Như
Ng.Ý Nguyên Hân
07123170
Tăng Mỹ Nương
Ng.Ý Nguyên Hân
07123190
Nguyễn Thành Quân
Ng.Ý Nguyên Hân
07123192
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Ng.Ý Nguyên Hân
07123204
Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo
Ng.Ý Nguyên Hân
07123212
Nguyễn Thị Mộng Thi
Ng.Ý Nguyên Hân
07123222
Phạm Thị Bích Thủy
Ng.Ý Nguyên Hân
07123226
Trương Thị Thu Thủy
Ng.Ý Nguyên Hân
07123246
Nguyễn Thị Bích Trâm
Ng.Ý Nguyên Hân
07123258
Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc
Ng.Ý Nguyên Hân
07123260
Võ Thành Trung
Ng.Ý Nguyên Hân
07123262
Nguyễn Ngọc Trường
Ng.Ý Nguyên Hân
07123272
Lê Thị Tuyết
Ng.Ý Nguyên Hân
07123290
Lý Thị Thanh Xuân
Ng.Ý Nguyên Hân
07123027
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Ng.Ý Nguyên Hân
07123037
Nguyễn Thị Hồng Đào
Ng.Ý Nguyên Hân
07123043
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ng.Ý Nguyên Hân
07123059
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ng.Ý Nguyên Hân
07123065
Nguyễn Thị Hiền
Ng.Ý Nguyên Hân
07123093
Trần Thị Thu Hường
Ng.Ý Nguyên Hân
07123103
Phan Ngọc Hoàng Lan
Ng.Ý Nguyên Hân
07123113
Trần Thị Thúy Liễu
Ng.Ý Nguyên Hân
07123117
Trương Thị Trúc Linh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123127
Dzéch Tác Mi
Ng.Ý Nguyên Hân
07123147
Nguyễn Thị Nhài
Ng.Ý Nguyên Hân
07123155
Hoàng Thị Thu Nhị
Ng.Ý Nguyên Hân
07123163
Trần Thị Nhung
Ng.Ý Nguyên Hân
07123171
Nguyễn Thị Ny
Ng.Ý Nguyên Hân
07123203
Đồng Thị Thanh Thảo
Ng.Ý Nguyên Hân
07123215
Đào Trường Chí Thọ
Ng.Ý Nguyên Hân
07123219
Dương Nhật Thu
Ng.Ý Nguyên Hân
07123227
Vũ Thị Thu Thủy
Ng.Ý Nguyên Hân
07123229
Ngô Như Thúy
Ng.Ý Nguyên Hân
07123243
Đoàn Thị Trang
Ng.Ý Nguyên Hân
07123257
Tô Yến Trinh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123283
Phạm Hồ Thanh Viên
Ng.Ý Nguyên Hân
07123293
Lê Thị Kim Xuyến
Ng.Ý Nguyên Hân


0 nhận xét:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Đăng nhận xét

Life memories


Hội trại Khoa Kinh tế 16/11/2008 - a night to remember
KEA pro lém nha, cổng trại đoạt giải nhì, văn nghệ đoạt giải nhì, thắng 2 trò chơi lun^^
Đặc biệt là cái trò bật nhạc nhảy rùi cả hội kéo nhau "múa lửa" tới sáng, kaka

Quân sự 12/5/2008- unforgettable memories